Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Pristup novcu u zemlji i inozemstvu od 0 do 24 sata. Dnevni limit za podizanje gotovine iznosi 5. HPB Kombinacija. Za osnovne potrebe uz internetsko ili mobilno bankarstvo. Ugovorite sastanak. Kreditne kartice. Prepaid kartice. Debitne kartice. Zato uvijek imam svoju debitnu karticu sa sobom. Korisni savjeti za uporabu HPB kartica.

Krediti za sve potrebe. Nenamjenski krediti. Namjenski krediti. Bitna je namjera, za sve ostalo tu je HPB. Stambeni krediti. Sa stambenim kreditom mogu dobiti i urediti svoj dom odmah. Investicijski fondovi. Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom. Osigurateljni proizvodi. Utemeljeno Investicijsko bankarstvo. Investirajte pametno s HPB-ovim profesionalnim timom. Investicijske odluke prepustite nama. Trgovanje devizama.U okviru predmeta Racunovodstvo izucava se ekonomska problematika preduzeca, privredne pojave u preduzecu i utvrdjuje vrednosni odnos izmedju ulozenih sredstava u delatnost kojom se bavi preduzece i postignutih rezultata.

Poslovanje svakog preduzeca kao i upravljanje istim predstavlja stalno prilagodavanje promenljivim uslovima poslovanja. Mnogi autori pod pojmom racunovodstva obuhvataju sve postupke ciji je zadatak kolicinsko i vrednosno obuhvatanje i kontrola svih tokova novca i ucinaka koji nastanu u preduzecu izazvani proizvodnjom ili prodajom. Racunovodstvo ima interne i eksterne zadatke. Dokumentovanost i kontrola predstavljaju prvi interni zadatak i ostvaruju se putem kolicinskog i vrednosnog obuhvatanja kao i nadzora nad privrednim procesima u preduzecu.

Zadaci eksternog racunovodstva vezani su za polaganje racuna i informisanje. Celina racunovodstva moze da se podeli prema razlicitim kriterijumima.

help center

Na primer, prema grupama srodnih poslova knjigovodstvo sa bilansom, obracun troskova, racunovodstveno planiranje i analiza, kontrola i revizija. Ili pak prema nameni u upotrebi Racunovodstvo se deli na ono koje je usmereno ka ispunjenju informativnih zahteva eksternih korisnika i nazivamo ga finansijskim racunovodstvom, dok racunovodstvo ciji je primarni cilj zadovoljenje potreba za informacijama uprave preduzeca nazivamo upravljacko racunovodstvo. Knjigovodstvo obezbeduje podatke koji se na razlicite nacine primenjuju u pojedinim delovima racunovodstva.

Ciljevi knjigovodstva se izvode iz ciljeva preduzeca. Ono pocinje osnivanjem preduzeca i prestaje trenutkom njegove likvidacije.

Osnovni ciljevi knjigovodstva su :. Postoje dva metoda vodjenja knjigovodstva: prosto i dvojno knjigovodstvo. Prosto knjigovodstvo je nezaokruzen sistem u kome se vode evidencije o pojedinim delovima imovine, kao sto su: gotovina, roba, duznici, poverioci i sl. Iz prostih pojedinacnih, izolovanih evidencija ne moze se utvrditi ni ukupna vrednost imovine i obaveza, a ni ostvareni rezultati poslovanja.

Dvojno knjigovodstvo je zaokruzen sistem evidencije u koji su ukljuceni svi delovi imovine, obaveze i kapital, kao i promene na njima, sto omogucava da se na osnovu knjigovodstvenih podataka utvrdi ukupna vrednost imovine, obaveza i rezultat poslovanja preduzeca. Osnovna sredstva se mogu javiti u obliku : stvariprava i novca. Ova sredstva se mogu javiti u sledecim oblicima : 1. Sva osnovna sredstva jednog preduzeca koja se koriste za obavljanje delatnosti kojom se preduzece bavi predstavljaju osnovna sredstva u funkciji.

Ova sredstva van funkcije otpisuju se otudenjem putem prodaje, privremenim ili trajnim ustupanjem nekom drugom preduzecu kome su ova sredstva potrebna za poslovanje ili se pristupa njihovom ponovnom osposobljavanju radi ponovne upotrebe za poslovne funkcije u preduzecu. Da bi se moglo govoriti o evidenciji osnovnih sredstava i obracunavanju njihove amortizacije, treba napomenuti koje se vrednosti razlikuju kod osnovnih sredstava. Vrednost osnovnih sredstava po kojoj su kupljena od dobavljaca predstavlja njihovu fakturnu vrednost.Prijenos dokumenata obavlja se brzo i jednostavno.

Vrijeme je da rutinske zadatke koji se ponavljaju i oduzimaju vam vrijeme, optimizirate, automatizirate i ubrzate. Osobni podatci su osigurani u skladu s GDPR-om. Jezgru predstavlja personalna mapa radnika. Nakon toga se ovi podatci lako prenose u personalnu mapu. Mehanizam autorizacija garantira daosobni podatci o zaposlenicima ostaju povjerljivi.

Porezne knjige se u programu kreiraju automatski prema podatcima koje smo prethodno unijeli u modul Roba. Servisne funkcionalnosti namijenjene su tvrtkama koje u okviru svog poslovanja obavljaju servisnu djelatnost ili daju jamstvo za prodane proizvode.

Koliko smo primili dijelova, toliko moramo i izdati, zamijeniti s drugim ili zatvoriti s izdanim odnosno primljenim odobrenjima i obrnuto. U modulu jednostavna proizvodnja kontroliraju se svi jednostavni proizvodni procesi. Informacije i analize mogu se izvesti na e-mail ili u MS Excel tablicu jednim klikom. Odgovara kako jednostavnim, tako i veoma strukturiranim proizvodima i kombiniranim procesima izrade.

Uz postkalkulacije, u programu su dostupne analize radnih naloga i povezanih dokumenata. Pregled Funkcionalnosti Cijene. Dogovorite prezentaciju. Pogledajte funkcionalnosti. Alen Hosu Voditelj projekata Kaspar papir d. Prijavite se na e-novosti. U svakom dokumentu vidimo veze s drugim dokumentima i zapisima koji se odnose na odabrani dokument.

Podrobno o ePoslovanju. U pojednostavljenom modelu pratimo samo preuzimanje i izdavanje u okviru Jedinstvenih pravnih dokumenata JCD. Povijest promjena je uvijek dostupna. PANTHEON funkcionalnosti — Servis Servisne funkcionalnosti namijenjene su tvrtkama koje u okviru svog poslovanja obavljaju servisnu djelatnost ili daju jamstvo za prodane proizvode. Automatsko zatvaranje 4.Nadogradnje osnovnih sredstava. Ispis osnovnih sredstava.

Trajno uklanjanje. Neoporezivi iznosi na osnovu ZPDG. Minimalna zarada po mesecima za Minimax obuka- osnove rada. Obuka u Minimax programu — poslovanje kroz veleprodaju. Obuka u Minimax programu — Maloprodaja. Besplatno probajte. Nova organizacija. Uvozi podataka iz drugih programa. Zaboravljena lozinka.

Osnovna navigacija. Primeri PR. Otvorene stavke. Pregled otvorenih stavki. Pregledi i alati u zalihama. Zalihe i maloprodaja. Prijem na zalihe od poljoprivrednika. Video - zalihe. Izvod banke. Video-izvodi banke.

kartica osnovnih sredstava obrazac

Vrednosna maloprodaja. Nepovezana maloprodaja. Radni nalozi. Kopiranje iz radnog naloga. Zalihe proizvodnja - video.

Mobilna aplikacija. Kamatne stope. Dvojno knjigovodstvo. Bruto bilans. Izvozi, uvozi i prenosi u dvojnom knjigovodstvu. Primeri u dvojnom knjigovodstvu. Prosto knjigovodstvo. Osnovna sredstva.Registracija novog korisnika.

Promjena radnih sati zaposlenika unutar mjeseca. Savjeti prije prijelaza u novu poslovnu godinu. Izaslani radnici. Probajte besplatno. Osnovne postavke. Ulazna stranica. Video upute. Sigurnost i prijava u program. Digitalni certifikat. Provjera u dva koraka. Postavke preglednika i ispisa. Postavke preglednika. Postavke ispisa. Uvozi podataka iz drugih organizacija. Uvoz podataka. Prijenos podataka. Nova organizacija. Ispis i slanje. Pregledi i zbrojevi. Masovne obrade. Ispis, slanje i uvozi.

24 Amortizacija osnovnog sredstva

Otvorene stavke. Pregledi i ispisi. Pregledi i alati. Radni nalozi. Ispis i pregledi. Bankovni izvadci. Uvozi bankovnih izvadaka.

kartica osnovnih sredstava obrazac

Mobilna aplikacija. Glavna knjiga. Primjeri u glavnoj knjizi.Ukoliko treba da radimo amortizaciju i po degresivnom metodu po amortizacionim grupama. Za I grupu pre A sredstva nabavljena od Za ova sredstva je potrebno za grupu poreske amortizacije uneti oznaku N. Neoporezivi iznosi na osnovu ZPDG. Minimalna zarada po mesecima za Minimax obuka- osnove rada. Obuka u Minimax programu — poslovanje kroz veleprodaju.

Obuka u Minimax programu — Maloprodaja. Besplatno probajte. Nova organizacija. Uvozi podataka iz drugih programa. Zaboravljena lozinka. Osnovna navigacija.

Primeri PR. Otvorene stavke. Pregled otvorenih stavki. Pregledi i alati u zalihama. Zalihe i maloprodaja. Prijem na zalihe od poljoprivrednika. Video - zalihe.

Izvod banke. Video-izvodi banke. Vrednosna maloprodaja. Nepovezana maloprodaja. Radni nalozi. Kopiranje iz radnog naloga. Zalihe proizvodnja - video. Mobilna aplikacija. Kamatne stope. Dvojno knjigovodstvo. Bruto bilans. Izvozi, uvozi i prenosi u dvojnom knjigovodstvu. Primeri u dvojnom knjigovodstvu. Prosto knjigovodstvo.Registracija novog korisnika. Promjena radnih sati zaposlenika unutar mjeseca. Savjeti prije prijelaza u novu poslovnu godinu. Izaslani radnici.

kartica osnovnih sredstava obrazac

Probajte besplatno. Osnovne postavke. Ulazna stranica. Video upute.

kartica osnovnih sredstava obrazac

Sigurnost i prijava u program. Digitalni certifikat. Provjera u dva koraka. Postavke preglednika i ispisa.

Postavke preglednika. Postavke ispisa. Uvozi podataka iz drugih organizacija. Uvoz podataka. Prijenos podataka. Nova organizacija. Ispis i slanje.

Osnovna sredstva

Pregledi i zbrojevi. Masovne obrade. Ispis, slanje i uvozi. Otvorene stavke. Pregledi i ispisi. Pregledi i alati. Radni nalozi. Ispis i pregledi. Bankovni izvadci.